Nov12
TETORIPES 1stアルバム「THROW THE STONE」トレーラー動画公開中
2021年11月12日 リリース
2021/11/12リリース
TETORIPES 1stアルバム「THROW THE STONE」
トレーラー動画をYouTubeで公開中↓

https://youtu.be/pvxCvu7pfnw

2021/10/20サブスク先行配信